درمان چاقی و فشار خون موجب کاهش فراموشی سالمندان در یک دهه اخیر شد

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعیت سالمندان در جهان رو به افزایش است و تعداد کسانی نیز که از فراموشی رنج می برند رو به افزایش است . پژوهشگران همزمان با تحقیق درمورد ریشه فراموشی به این نتیجه رسیده اند که میتوانند گسترش آن را کاهش دهند.