ترامپ در سال ۲۰۱۷ با چه چالش‌هایی روبرو می‌شود

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بزودی رییس جمهوری منتخب با چالشهای نظامی بی شماری در سال ۲۰۱۷ روبرو خواهد بود . ولی همه این چالشهای نظامی از خارج از کشور متوجه دولت آینده آمریکا نیستند. گزارش شهلا آراسته