تلاش مقامات دولت ترامپ برای ممانعت از دخالت خارجی ها در انتخابات آمریکا

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها سه ماه به انتخابات میان دوره ای آمریکا قانونگذاران کنگره مقامات دولت و بخش خصوصی در تلاشند تا از رای دهندگان آمریکا در مقابل هکرها و تبلیغات خارجی محافظت کنند. قانونگذاران هردو حزب ضمن محکوم کردن تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات دوسال پیش خواستار اقدام برای امنیت سایبری کشور شده اند.