حراج اینترنتی در آمریکا، اولین دوشنبه بعد از روز شکرگزاری

09 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز در آمریکا، "دوشنبه بازار اینترنتی" خوانده می شود. این روز که اولین دوشنبه بعد از روز شکر گزاری در آمریکا ست، بزرگترین روز خرید از طریق اینترنت است. آمارها نیز نشان می دهد که آمریکائی ها بصورت فراینده ای به این نوع از خرید روی می آورند.