مهمترین شاخصه های روابط آمریکا و کوبا در نیم قرن اخیر

22 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اواخر آذرماه سال پیش، آمریکا و کوبا اعلام کردند که روابط سیاسی شان را که بیش از نیم قرن پیش قطع شده بود، مجددا برقرار خواهند کرد. در خلال این مدت، آمریکا و کوبا سفیر یا هیئت نمایندگی کامل در پایتخت های یکدیگر نداشتند، اما یکی از پر حادثه ترین اوقات در ارتباط دو کشور همسایه را تجربه کردند.