چشم‌انداز اقتصاد ایران و کوبا از دریچه روابط با آمریکا

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوبا مانند ایران کشوری عمدتاً تک محصولی است و همچنان فروش شکر برای این کشور حکم فروش نفت برای ایران را دارد. اما قطع رابطه این دو کشور با آمریکا، به گفته کارشناسان، زیان‌های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد آنها داشته است.