آینده روابط آمریکا و کوبا پس از مرگ فیدل کاسترو

06 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با کمرنگتر شدن حضور فیدل کاسترو رهبر کمونیست این کشور و افتادن سکان هدایت این کشور به دست برادرش رائول روابط دو کشور شاهد گشایشی تاریخی شد.گزارش فرهاد پولادی