آمریکا در سازمان ملل با لغو تحریم‌های کوبا مخالفت می‌کند

10 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتظار می رود ایالات متحده به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پایان دادن به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا که قرار است اواخر وقت چهارشنبه به رای گذاشته شود، پاسخ منفی بدهد.