چرا پرزیدنت ترامپ به دنبال اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکاست؛ این گزارش را ببینید

08 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت ترامپ در ملاقات با بستگان آمریکائیانی که قربانی جنایت مهاجران غیر قانونی شده اند، قول داد عملیات شناسائی، دستگیری و اخراج آنها را سرعت بدهد.