چرا دیوان‌عالی آمریکا شکایت دولت درباره فرزندان مهاجرات غیرقانونی را نپذیرفت

08 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا برای حمایت از جوانانی که در کودکی بطور غیرقانونی به آمریکا مهاجرت کرده اند و بر طبق قانون موسوم به داکا اجازه اقامت مجاز در آمریکا یافته اند، زیر فشار است.