شفافیت بین المللی: نگرانی درباره تضاد منافع به نفع نزدیکان ترامپ وجهه آمریکا لطمه زده

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان مبارزه با فساد موسوم به شفافیت بین المللی که مقر آن در آلمان است، می گوید نگران اتهاماتی است که درباره تضاد منافع و تبعیض به نفع خویشاوندان در دولت ترامپ وجود دارد زیرا ممکن است به وجهه بین المللی آمریکا به عنوان قهرمان تلاشهای ضد فساد در سراسر جهان لطمه وارد کند.