رئیس جمهوری آمریکا: رعایت مسائل ایمنی می‌تواند به مهار کرونا در کوتاه مدت کمک کند

12 فروردین 1399