توضیحات مدیران فیسبوک و توئیتر در سنا درباره دخالت‌ خارجی در حوزه سیاسی آمریکا

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیران فیس بوک و توییتر در برابر اعضای کنگره از تلاشهای خود در برابر آنچه قانونگذاران ناتوانی این نهادها در حفاظت از تلاش دشمنان خارجی برای اختلال در سیستم سیاسی آمریکا از طریق نفوذ در رسانه های اجتماعی و فضای سایبری می دانند، دفاع کردند. گزارش شهلا آراسته