قطعنامه دو عضو کنگره آمریکا برای آزادی سیامک نمازی و پدرش

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو تن از قانونگذاران مجلس نمایندگان امروز قطعنامه ای فراحزبی را که بمنظور مطالبه آزادی دو شهروند آمریکاییِ ایرانی تبار از زندان جمهوری اسلامی تهیه شده برای تصویب مطرح میکنند. گزارش شهلا آراسته