جمهوریخواهان همچنان در کنگره مخالف برجام هستند

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه جان کری، وزیر خارجه آمریکا این هفته کوشید شرکتها و بانکهای خارجی را به نحوی برای آغاز معامله و سرمایه گذاری در ایران تشویق کند جمهورخواهان شکاک و مخالف برجام به تلاش برای مسدود کردن و یا کند کردن اجرای آن ادامه دادند. گزارش شهلا آراسته