ویدئوی تبلیغاتی سناتور جمهوریخواه: توافق اتمی با ایران نتایج "مصیبت بار" دارد

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه اجرای برجام آغاز شده و تحریمها هم بر اساس آن رفته رفته لغو می شوند اما ادامه آزمایشهای موشکهای بالستیک و دیگر فعالیتهای نگران کننده ایران موجب شده تا مخالفان این توافق به ویژه جمهوریخواهان دست از تلاش علیه تهران برندارند. گزارش شهلا آراسته