اولین روز کاری کنگره آمریکا همزمان با حواشی ماجرای پرداخت پول به ایران

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با تلاش کنگره برای تصویب بودجه دولت تا پیش از پایان سپتامبر برخی رسانه‌های آمریکا از تلاش نمایندگان کنگره برای تصویب یک قانون جدید به منظور جلوگیری از پرداخت مبالغ بیشتر به جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند.