مجلس نمایندگان آمریکا: پرداخت پول نقد به ایران بدون اطلاع کنگره، ممنوع

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی را تصویب کردند که دولت را از پرداخت پول نقد به ایران منع می کند. این طرح، همچنین، دولت آمریکا را موظف می کند تا پیش از به اجرا گذاشتن توافق های مربوط به حل دعاوی با تهران کنگره را آگاه کند. گزارش شهلا آراسته