اظهارات رهبران کنگره در آغاز دور جدید کار نهاد قانونگذاری آمریکا

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اما پیش از شروع کار دولت آینده آمریکا اعضای صدو پانزدهمین کنگره آمریکا امروز با ادای سوگند دوره جدیدی را آغاز میکنند. جمهوریخواهان با کنترل مجلس نمایندگان و سنا و با دستور کار محافظه کارانه بسیار قوی در صدد هستند زمینه را برای اجرای برنامه های دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب فراهم کنند.