مایک پنس: گام اول ابطال و جایگزینی بیمه اوباما است

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان کنگره و مایک پنس معاون رییس جمهوری منتخب امروز با هدف تمرکز بر لغو قانون بیمه درمانی پرزیدنت اوباما دیدار کردند که جمهوریخواهان آنرا یکی ازنخستین اولویتهای خود در کنگره جدید توصیف کرده اند. گزارش شهلا آراسته