برنامه کنگره جدید آمریکا درباره قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل چیست

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا امروز علاوه بررسیدگی به دستور کارو طرحهای از پیش تعیین شده روز فعالی را نیز در ارتباط با آغاز تحقیقات در مورد حملات سایبری روسیه و همچنین تصویب یک قطعنامه بمنظور ابراز مخالفت با قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه اسراییل در پیش دارند. گزارش شهلا آراسته