واکنش کنگره آمریکا به تصمیم خروج نظامی از افغانستان شهلا آراسته گزارش می‌دهد

26 فروردین 1400