واکنش کنگره به سخنان پاپ فرانسیس

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برغم آنکه از پیش توسط رهبران کنگره از قانونگذاران خواسته شده بود که در این مراسم سعی کنند رفتارشان یکپارچه باشد ولی واکنش قانونگذاران رنگ مواضع حزبی آنها را بخود گرفت گزارش شهلا آراسته