دستور کار این هفته کنگره؛ تحت الشعاع سخنرانی پاپ در اجلاس مشترک کنگره

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار این هفته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان از آمریکا و سخنرانی پنجشنبه او در اجلاس مشترک کنگره آمریکا دستور کار کنگره را تحت الشعاع خود قرار داده است. هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات تلاش می کنند از سخنرانی پاپ برای مقاصد حزبی خود بهره برداری کنند. گزارش شهلا آراسته