دادستان کل آمریکا از تصمیم خود در مورد پرونده ایمیل های کلینتون دفاع کرد

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لورتا لینچ دادستان کل آمریکا سه شنبه برای ادای توضیح در مورد عدم پیگیرد قانونی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان حاضر شد. خانم لینچ در این جلسه از ابراز نظر در مورد مبنای حقوقی پذیرش توصیه مدیر اف بی آی در مورد عدم پیگرد قانونی هیلاری کلینتون خودداری کرد.