قانونگذاران آمریکا تحریمهای جدید علیه تهران را پیگیری میکنند

25 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی دو حزبی از قانونگذاران آمریکا ، نگران از اینکه دولت باراک اوباما اهرم لازم برای کسب توافقی که ایران را از دست یابی به توانایی ساخت بمب بازمیدارد از دست داده است، طرحهایی را بمنظور اعمال تحریمهای جدید آماده میکنند. گزارش شهلا آراسته