افزایش تردیدها در مورد ارائه توافق اتمی ایران به کنگره تا مهلت ۹ ژوئیه

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه یافتن مذاکرات حساس و طولانی هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد نتایج آن و فضای شک و تردید از سوی قانونگذاران هر دو حزب آمریکا، بویژه جمهوریخواهان، را تقویت کرده است. گزارش شهلا آراسته