قانونگذاران آمریکا: تمدید مذاکرات برروند بررسی آن در کنگره بی تاثیر است

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با تمدید مهلت مذاکرات اتمی وین و پایان ضرب الاجل دیروز کنگره برای دریافت توافق اتمی با ایران فرصت ۳۰ روزه بررسی توافق در کنگره نیز به ۶۰ روز افزایش یافت. گزارش شهلا آراسته