انتقاد تند رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از روند مذاکرات

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن به توافق نهایی هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی و ایران، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از روند مذاکرات به شدت انتقاد کرد.گزارش شهلا آراسته