کمپین های مخالف و موافق توافق اتمی ایران به فعالیت خود شدت بخشیدند

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متن توافق اتمی و متمم های آن رسماً یکشنبه به کنگره تسلیم شد و کنگره از امروز ۶۰ روز یعنی تا آخر شهریور ماه فرصت بررسی آن را دارد. گزارش شهلا آراسته گزارش شهلا آراسته