حرکت حامیان دمکرات توافق اتمی ایران در کنگره شتاب می گیرد

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزایش تعداد قانونگذاران حامی توافق اتمی با ایران در سنا احتمال آن میرود که دمکراتها بدون متوسل شدن به وتوی باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا بتوانند رد توافق را از سوی جمهوریخواهان مسدود کنند. گزارش شهلا اراسته