حامیان دمکرات سنا به ۲۹ تن رسید

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز سه شنبه یک سناتور دمکرات دیگر حمایت خود از توافق هسته ای با ایران را اعلام کرد و همزمان کمپین کاخ سفید برای بسیج حمایت دمکراتها پیشاپیش رای گیری در مورد توافق در کنگره در ماه آینده ادامه یافت. گزارش شهلا آراسته