جمهوریخواهان: چالش با توافق تا دوره رییس جمهوری آینده آمریکا ادامه می یابد

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین تلاش قانونگذاران جمهوریخواه برای ممانعت از اجرایی شدن توافق هسته ای با ایران پنجشنبه در سنا از سوی دمکراتها مسدود شد . با این حال رهبران جمهوریخواهان کنگره گفتند آنها مبارزه علیه توافق هسته ای با ایران را تا دوره رییس جمهوری آینده آمریکا ادامه خواهند داد. گزارش شهلا آراسته