طرحهای مرتبط با ایران و هفته پرکار کنگره

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس نمایندگان پنجشنبه طرحی را برای مسدود کردن لغو تحریمها علیه تهران تصویب کرد. سنا نیز طرح مشروط لغو تحریم صادارت نفت آمریکا به ایران را از تصویب گذراند. و دمکراتها در سنا پیشنهاد یک طرح تقویت اعمال توافق هسته ای با ایران را اعلام کردند. گزارش شهلا آراسته