بررسی ممنوعیت معامله بوئینگ با ایران در سنا به رای گیری نرسید

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان با هدف مسدود کردن طرح چند میلیارد دلاری فروش هواپیماهای تجاری شرکت بوئینگ به ایران امروز تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته