سنا طرح ارجاع توافق اتمی با ایران به کنگره را بررسی می کند

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا پس از یک تنفس دوهفته ای دوشنبه کار خود را ازسر گرفت. بررسی و رای گیری در مورد طرح پیشنهادی الزام ارجاع توافق اتمی با ایران برای رد یاتصویب به کنگره در دستور کار این هفته سنا قرار دارد. گزارش شهلا آراسته