بررسی تهدید موشکی ایران در کمیته مجلس نمایندگان آمریکا

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در امور خاورمیانه،برای بررسی تهدید موشک‌های بالیستیک ایران،روز چهارشنبه با حضور چند تن از کارشناسان تشکیل جلسه داد.آنچه عمدتا در این جلسه عنوان شد،نگرانی نمایندگان از مطرح نشدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات اتمی جاری با آن کشور بود. گزارش شهلا آراسته