جزئیات تصویب "قانون منع پرداختهای آتی نقد به ایران" در مجلس نمایندگان آمریکا

02 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجلس نمایندگان آمریکا طرح "قانون منع پرداختهای آتی نقد به ایران" را تصویب کرد. پرزیدنت اوباما از پیش تهدیدکرده بود که اینگونه طرحها را وتو خواهد کرد. گزارش شهلا آراسته