سکوت کنگره و دولت آمریکا در مقابل اعتراض دانش آموزان به قانون فروش سلاح

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران تن از دانش آموزان مدارس ایالت فلوریدا در واکنش به حملات مسلحانه و کشتار در مدارس کلاسهای درس را تعطیل و دست به راه پیمایی زدند و خواهان اقدام کنگره و دولت شدند. اما روشن نیست کنگره چه واکنشی نشان خواهد داد و هنوز از سوی قانونگذاران مسیر روشنی در این ارتباط مشاهده نمی شود.