جمهوریخواهان کنگره ۱۱۴ آمریکا؛ آماده اعمال نظردر سیاست خارجی کشور

11 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال نو میلادی ، کنگره جدید آمریکا، که جمهوریخواهان اینک بر هر دو مجلس آن مسلط شده اند، هفته آینده با بازگشت قانونگذاران از حوزه های نمایندگی شان به واشنگتن ،کار خود را با بحث و گفتگو برای تصمیم گیری در باره مهمترین مسائل جهانی آغاز می کند که پرونده اتمی ایران از جمله آنهاست