جمهوریخواهان اکثریت در کنگره را حفظ کردند؛ آیا تقابل با دولت پایان می یابد؟

19 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره آمریکا هم در کنترل جمهوریخواهان باقی ماند. حزب جمهوریخواه کماکان در سنا و مجلس نمایندگان اکثریت آراء را به دست آورد. با توجه به این نتیجه، آیا بن بست و درگیری که رئیس جمهوری کنونی با کنگره در تصویب قوانین جدید در مورد مسائل مختلف داشتند، به پایان خواهد رسید؟ گیتا آرین گزارش می دهد