ترامپ با رهبران جمهوریخواه کنگره دیدار می کند

23 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنا و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و اعضای ارشد جمهورخواه کنگره دیدار می کند. پل رایان، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان پیشتر گفته بود هنوز نمی تواند از ترامپ حمایت کند.