بررسی فعالیت های سپاه در خاورمیانه در مجلس نمایندگان آمریکا

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه ای تحت عنوان بررسی فعالیت های بی ثبات سازی و حمایت از تروریسمِ سپاه پاسداران ایران در منطقه خاورمیانه و پیامد های آن با حضور ۳ تن از کارشناسان تشکیل داد. گزارش شهلا آراسته