پتریوس: خطر دست یابی ایران به تسلیحات اتمی بیشتر می شود

01 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژنرال بارنشسته دیوید پتریوس می‌گوید توافق اتمی با ایران هرچند عناصر مثبت زیادی دارد، اما عناصر مشکل زایی نیز در آن دیده می شود.