نگرانی فرزندان مهاجران غیرقانونی درباره سرنوشت‌شان؛ دادگاه رای می‌دهد

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در آمریکا، برنامه موسوم به داکا که به کودکان مهاجران غیرقانونی امکان اقامت در این کشور را می داد، این هفته به پایان رسید و کودکان که اکنون در سنین جوانی هستند جوانان سرنوشت‌شان بسته به نظر دادگاه های فدرال است. گزارش شهلا آراسته