نگرانی فرزندان مهاجران غیرقانونی درباره سرنوشت‌شان؛ دادگاه رای می‌دهد

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، برنامه موسوم به داکا که به کودکان مهاجران غیرقانونی امکان اقامت در این کشور را می داد، این هفته به پایان رسید و کودکان که اکنون در سنین جوانی هستند جوانان سرنوشت‌شان بسته به نظر دادگاه های فدرال است. گزارش شهلا آراسته