صد و چهاردهمین کنگره آمریکا ؛آغاز زورآزمایی کنگره و کاخ سفید

17 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صد و چهاردهمین کنگره آمریکا با رهبری جمهوریخواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا نخستین روز کاری را تکمیل کرد. گزارش شهلا آراسته