جمهوریخواهان پیام وتوی رییس جمهوری دمکرات را دریافت کردند

17 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه شنبه همزمان که نخستین لایحه عمده در دستور کار قرار گرفت جمهوریخواهان پیام وتوی رییس جمهوری دمکرات را دریافت کردند.جمهوریخواهان با واکنش متقابل باراک اوباما را مخالف همکاری دوحزبی خواندند. گزارش شهلا آراسته