کری: مذاکرات با ایران در مرحله حساسی قرار دارد

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا امیدوار است،کنگره این کشور حساس بودن مرحله فعلی در روند مذاکرات هسته ای با ایران را تشخیص دهد و فرصت دهد مذاکرات بدون هر گونه اقدامی از سوی نمایندگان کنگره و با هدف حصول توافق نهایی تا پایان ماه ژوئن سال جاری ادامه یابد.