اد رویس: دولت اوباما بطور "غیرمعمول" سرمایه‌گذاری در ایران را تشویق می‌کند

23 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صبح امروز درباره ایران جلسه ای تشکیل داد که در آن چند کارشناس درباره فعالیتهای حمایت از ترورویسم، برنامه موشک بالستیک و فساد و پول شویی در ایران صحبت کردند.گزارش شهلا آراسته