قطعنامه پیشنهادی کمیته روابط خارجی سنا، برای ساکنان کمپ لیبرتی در عراق

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امروز چندین قطعنامه فراحزبی پیشنهادی از جمله قطعنامه ای در ارتباط با ساکنان کمپ لیبرتی در عراق را برای رای گیری مورد بررسی قرارداد. گزارش شهلا آراسته